תודה שהצלתם חיים, סיכום קמפיינים הצלת חיים 2019 עמותת 'רפואה ומשען'